dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแสดงความยินดี รางวัล 2 เหรียญทอง  6 เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง 
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุด รุ่นอายุ
16 ปี ประเภทเกรโก-โรมัน

การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

  ผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่  5  - 12 กันยายน 2557

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง  6 เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  ได้ถ้วยคะแนนรวมสูงสุด รุ่นอายุ 16 ปี ประเภทเกรโก-โรมัน

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำคนเก่งคว้า 4 รางวัลเหรียญทอง
และเป็นนักกีฬาตัวแทนภาค 4
 เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
 

ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 คัดเลือกภาค 4 ชนิดกีฬามวยปล้ำ  ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2557 ณ จังหวัดชุมพร  ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง   ได้เป็นตัวแทนภาค 4 เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ในเดือนธันวาคม 2557  ณ จังหวัดนครราชศรีมา โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1.นายยุทธญา   มณีศรี     ม. 402

2.นายอภิสิทธ์   จุ้ยปลอด  ม.304 

3.นายบริพัตร  สังเสวี       ม.503

4.นายเกียรติศักดิ์  รักดำ(ศิษย์เก่า)  

ทั้งนี้ความสำเร็จที่ได้มาจากการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดยคุณครูณรงศักดิ์ ร่มเย็น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ และความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมของนักกีฬาทุกๆคน


 
ขอแสดงความยินดีรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกีฬาตะกร้อ การแข่งขันกีฬาจังหวัด
ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 15-20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราชได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจังหวัด ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกีฬาตะกร้อ ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณครูไสว  จันทสิริ และทีมนักกีฬาตะกร้อคนเก่ง มีรายนามต่อไปนี้

1.  นายวรโชติ  พรมดวง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.  นายธีรวุฒิ  ทิพย์จักษุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3.  นายศุภกิตติ์  ช่วยเชิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงบอก 

การประกวดเพลงบอกเยาวชนโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2557 โดยการฝึกซ้อมและควบคุมทีมโดย 
คุณครูอนงค์นาฎ  บุญแก้ววรรณ และคุณครูนิเวศน์  เพ็ชรคงทอง 

ระดับม.ต้นหรือเทียบเทียบเท่า
ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลจาก รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชน
ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท
สภานักเรียนได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โล่เชิดชูเกียรติด้านการป้องกันการทุจริต 
และธงช่อสะอาด จากสำนักงาน ป.ป.ช. นครศรีธรรมราช
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เชิญสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานสัตยาบันสุจริต ในโครงการ "เสริมสร้างเครือข่ายปลูกต้นกล้าสภาช่อสะอาด" ในการนี้โรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 10,000 บาท โล่เชิดชูเกียรติด้านการป้องกันการทุจริต ธงช่อสะอาด และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต

  

9 กันยายน 2557 กิจกรรมสื่อสารภาษาจีนตอนเช้า โดยครูจางอ้าว ครูต่างชาติชาวจีน

8 กันยายน 2557 กิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยคุณครู Jane ครูต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ กิจกกรรมที่ทำในวันนี้ คือ โยนลูกบอลตามเสียงดนตรีลูกบอลหยุดที่นักเรียนคนใดให้พูดประโยคบอกเล่ากิจวัตรประจำวันของตนเอง


 

5 กันยายน 2557 กิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ ทุกเช้าวันศุกร์ โดยคุณครู Denald ครูต่างชาติชาวอเมริกัน กิจกกรรมที่ทำในวันนี้ คือ หยิบสลากคำศัพท์แล้วทำท่าทางเพื่อบอกใบ้ให้เพื่อนนักเรียนทายคำศัพท์ให้ถูกต้อง

 

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2557
   
     

 

ประกาศโรงเรียน
อ่านต่อ...

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้ที่ http://203.172.197.178/semester56/

อ่านต่อ...

กิจกรรมนักเรียนหอพัก
นักเรียนหอพักทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อ.สิชล icon

  7 ก.ย. 57 ที่ผ่านมานักเรียนหอพัก ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ...
กิจกรรมทักษะชีวิตนักเรียนหอพักicon

 กิจกรรมทักษะชีวิตของกับนักเรียนหอพักมีความหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

อ่านต่อ...
รอบรั้วประดู่แดง

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

   

 

อ่านต่อ...

อบรมมารยาทไทย โดย สภานักเรียน

15 กันยายน 2557 สภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จัดอบรมตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดสระไคร โรงเรียนวัดทางพูน โรงเรียนวัดดอนตรอ เรื่องมารยาทไทย


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
โครงการอนุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ได้ร่วมประชาพิจารณ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำของโรงเรียนโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ผลจากการดำเนินการครั้งนี้จะทำให้โรงเรียนของเรามีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ด้วยงบประมาณสนับสนุนถึง 5 ล้านบาทจากกรมทรัพยากรน้ำ ขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำมา ณ โอกาสนี้


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ(เครือข่ายโรงเรียน)

 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 57 ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนชั้น ม.4 และ ม. 5 โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ(เครือข่ายโรงเรียน)โดยสำนักเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมบริจาคเครื่องกรองน้ำเพื่อการเรียนรู้ให้โรงเรียนจำนวน 2 เครื่อง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
วันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันอาเซียน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันอาเซียน มีการแสดงละคร เล่นเกมตอบคำถาม และประกวดผลงานนักเรียน 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
แข่งขันกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ค่ายอบรมจริยธรรม ธรรมสัญจร รุ่นทีี 2 ปีการศึกษา 2557

เมื่่่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนหอพักได้จัด ค่ายอบรมจริยธรรม ธรรมสัญจร รุ่นทีี 2ห้กับนักเรียนหอพัก เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
วีดีโอกิจกรรม
แข่งขันกีฬามวยปล้ำ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช icon
อ่านต่อ...
การแสดงเพลงบอก รางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ในวันภาษาไทยแห่งชาติ icon

อ่านต่อ...
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

อ่านต่อ...
โครงการขับขี่ปลอดภัย icon

 

อ่านต่อ...
คำสั่งโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
อ่านต่อ...

ข่าวการศึกษา
อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์ ติดต่อ poypoyooh@gmail.com