dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงบอก
การประกวดเพลงบอกเยาวชนโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2557 โดยการฝึกซ้อมและควบคุมทีมโดย 
คุณครูอนงค์นาฎ  บุญแก้ววรรณ และคุณครูนิเวศน์  เพ็ชรคงทอง 

ระดับม.ต้นหรือเทียบเทียบเท่า
ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลจาก รมต.กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชน
ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท

สภานักเรียนได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โล่เชิดชูเกียรติด้านการป้องกันการทุจริต
และธงช่อสะอาด จากสำนักงาน ป.ป.ช. นครศรีธรรมราช

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เชิญสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานสัตยาบันสุจริต ในโครงการ "เสริมสร้างเครือข่ายปลูกต้นกล้าสภาช่อสะอาด" ในการนี้โรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 10,000 บาท โล่เชิดชูเกียรติด้านการป้องกันการทุจริต ธงช่อสะอาด และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต

 

 

ประกาศโรงเรียน
อ่านต่อ...

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้ที่ http://203.172.197.178/semester56/

อ่านต่อ...

คำสั่งโรงเรียน


รอบรั้วประดู่แดง

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

   

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

กิจกรรมนักเรียนหอพัก
กิจกรรมทักษะชีวิตนักเรียนหอพัก icon

 กิจกรรมทักษะชีวิตของกับนักเรียนหอพักมีความหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

อ่านต่อ...
เพ้นท์ลายผ้าบาติก กระเป๋าผ้าและงานศิลปะสร้างสรรค์ icon

หนึ่งในกิจกรรมวันสบายๆ ของนักเรียนหอพัก

 

อ่านต่อ...
กิจกรรมฟันสะอาด เงือกแข็งแรง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 คลิกทันตกรรม โรงพยาบาลเชียรใหญ่ได้มาให้จัดกิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในช่องปาก ตรวจฟันให้กับนักเรียน และกิจกรรมประกวดวาดภาพและเรียงความพร้อมมอบของรางวัล


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

นางสาวรัตนาภรณ์  เขียวบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นครศรีธรรมราช ข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์จำนวน 12 โรงทั่วประเทศ ในวันที่ 28 กค 57 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ นครปฐม 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล. สถานศึกษาสุจริต


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า

22 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนได้จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า และประดับหมวกของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โดยมี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
วีดีโอกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า icon

อ่านต่อ...
โครงการขับขี่ปลอดภัย icon

 

อ่านต่อ...
เยาวชนเทิดทูนสถาบัน

อ่านต่อ...
นักเรียนจัดพานไหว้ครู

อ่านต่อ...
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
อ่านต่อ...

ข่าวการศึกษา
อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์ ติดต่อ poypoyooh@gmail.com