dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและนักเรียนโรงเรียน สว.นศ. ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน สว.นศ. ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายรายงานการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
นางสาวรัตนาภรณ์  เขียวบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และคุณครูโสภา  เพชรแก้ว ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการจัดการศึกษา 

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันปั้นดิน

ผลจากการบ่มเพาะความรักในงานศิลป์ทำให้ได้รับความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ 

1. รางวัลแข่งขันปั้นดิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 

2. รางวัลชนะเลิศแข่งขันปั้นดิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ภายใต้การฝึกซ้อมและควบคุุมทีมของ
คุณครูธนายุทธ เหลื่อมเภา

ขอแสดงความยินดี รางวัล 2 เหรียญทอง  6 เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง 
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุด รุ่นอายุ
16 ปี ประเภทเกรโก-โรมัน
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

  ผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่  5  - 12 กันยายน 2557

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง  6 เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  ได้ถ้วยคะแนนรวมสูงสุด รุ่นอายุ 16 ปี ประเภทเกรโก-โรมัน

ขอแสดงความยินดีกันนักกีฬามวยปล้ำคนเก่งคว้า 4 รางวัลเหรียญทอง
และเป็นนักกีฬาตัวแทนภาค 4 ครั้งที่ 43

 

ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 คัดเลือกภาค 4 ชนิดกีฬามวยปล้ำ  ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2557 ณ จังหวัดชุมพร  ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง   ได้เป็นตัวแทนภาค 4 เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ในเดือนธันวาคม 2557  ณ จังหวัดนครราชศรีมา โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นายยุทธญา   มณีศรี     ม. 402

2. นายอภิสิทธ์   จุ้ยปลอด  ม.304 

3. นายบริพัตร  สังเสวี       ม.503

4. นายเกียรติศักดิ์  รักดำ(ศิษย์เก่า)  

ทั้งนี้ความสำเร็จที่ได้มาจากการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดยคุณครูณรงศักดิ์ ร่มเย็น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ และความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมของนักกีฬาทุกๆคน


 

ขอแสดงความยินดีรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกีฬาตะกร้อ การแข่งขันกีฬาจังหวัด
ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 15-20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราชได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจังหวัด ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกีฬาตะกร้อ ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณครูไสว  จันทสิริ และทีมนักกีฬาตะกร้อคนเก่ง มีรายนามต่อไปนี้

1.  นายวรโชติ  พรมดวง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.  นายธีรวุฒิ  ทิพย์จักษุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3.  นายศุภกิตติ์  ช่วยเชิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงบอก

การประกวดเพลงบอกเยาวชนโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2557 โดยการฝึกซ้อมและควบคุมทีมโดย 
คุณครูอนงค์นาฎ  บุญแก้ววรรณ และคุณครูนิเวศน์  เพ็ชรคงทอง 

ระดับม.ต้นหรือเทียบเทียบเท่า
ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลจาก รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชน
ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท

สภานักเรียนได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โล่เชิดชูเกียรติด้านการป้องกันทุจริต
และธงช่อสะอาด จากสำนักงาน ป.บ.ช. นครศรีธรรมราช

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เชิญสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานสัตยาบันสุจริต ในโครงการ "เสริมสร้างเครือข่ายปลูกต้นกล้าสภาช่อสะอาด" ในการนี้โรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 10,000 บาท โล่เชิดชูเกียรติด้านการป้องกันการทุจริต ธงช่อสะอาด และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

โครงการทัศนศึกษาค่ายประวัติศาสตร์ ตามรอยไทย ย้อนรอยวันวาน 

มื่อวันที่ 12-18 ตุลาคม มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาค่ายประวัติศาสตร์ ตามรอยไทย ย้อนรอยวันวาน ให้กับนักเรียนที่สนใจ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร อยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบูรณ์

คุณครู และบุคลากร สว.นศ. งดงามหลากสีสันในชุดผ้าบาติกเฉลิมพระเกียรติ

นิทรรศการศิลปะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
บูรณาการบาติกเฉลิมพระเกียรติ

 

19 กันยายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดนิทรรศการศิลปะแสดงผลงานของตนเองโดยบูรณาการงาน
ผ้าบาติกเฉลิมพระเกียรติ ท่ามกลางบรรยากาศดนตรีในสวน ยามบ่ายการชมงานศิลป์สวยๆ จากความตั้งใจของนักเรียน

โครงการผลิดสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนของครู ผ่านระบบห้องเรียนรู้พรมแดน

 


 

คณะครูและบุคลากรอบรมการใช้ภาษาจีน-อังกฤษ

30 กันยายน 2557 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร อบรมการใช้ภาษาจีน-อังกฤษ วันละ 2 ชั่วโมง

พิธีมุทิตาจิตคุณครูวันดี  พรหมเดช ของนักเรียนและคณะครู สว.นศ.

26 กันยายน 2557 โรงเรียนได้จัดพิธีให้นักเรียนและคุณครูแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูวันเดี  พรหมเดช เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณงามความดี และภาพความทรงจำที่น่าประทับใจ จะยังคงจารึกในหัวใจของชาว สว.นศ.ตลอดไป

พิธีมุทิตาจิตคุณครูวันดี  พรหมเดช ของนักเรียนหอพัก สว.นศ.

18  กันยนยน 2557 คณะครูและนักเรียนหอพักร่วมจัดพิธีมุทิตาจิตแด่คุณครูวันดี  พรหมเดช ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก ความกตัญญูกตเวทีที่ทุกคนมีต่อคุณครูวันดี ควรค่าแก่การชื่นชม

กิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ-จีน โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

9 กันยายน 2557 กิจกรรมสื่อสารภาษาจีนตอนเช้า โดยครูจางอ้าว ครูต่างชาติชาวจีน

 

8 กันยายน 2557 กิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยคุณครู Jane ครูต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ กิจกกรรมที่ทำในวันนี้ คือ โยนลูกบอลตามเสียงดนตรีลูกบอลหยุดที่นักเรียนคนใดให้พูดประโยคบอกเล่ากิจวัตรประจำวันของตนเอง


 

5 กันยายน 2557 กิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ ทุกเช้าวันศุกร์ โดยคุณครู Denald ครูต่างชาติชาวอเมริกัน กิจกกรรมที่ทำในวันนี้ คือ หยิบสลากคำศัพท์แล้วทำท่าทางเพื่อบอกใบ้ให้เพื่อนนักเรียนทายคำศัพท์ให้ถูกต้อง

   

ค่ายวิชาการประจำปีการศึกษา 2557

   
     

 

ประกาศโรงเรียน
อ่านต่อ...

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้ที่ http://203.172.197.178/semester56/

อ่านต่อ...

รอบรั้วประดู่แดง

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

กิจกรรมนักเรียนหอพัก
นักเรียนหอพักทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อ.สิชล icon

  7 ก.ย. 57 ที่ผ่านมานักเรียนหอพัก ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ...
กิจกรรมทักษะชีวิตนักเรียนหอพักicon

 กิจกรรมทักษะชีวิตของกับนักเรียนหอพักมีความหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

อ่านต่อ...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าหอพักภาคเรียนที่ 2/2557

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 กิจการนักเรียนหอพัก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนหอพักในวันเข้าหอพักของนักเรียนประจำ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คลังทฤษฎีความรู้สู่อาชีพ"

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นครศรีธรรมราช ได้จัดบรมเชิงปฏิบติการ "คลังทฤษฎีความรู้สู่อาชีพ" เพื่อให้ความรู้กับคุณครูในการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงผ่านระบบคลังทฤษฎีความรู้


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
พิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงวันเกษียณคุณครูวันดี พรหมเดช

26 กันยนยน 2557 กิจกรรมในภาคค่ำเป็นารแสดงมุฑิตาจิตและงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเกษียณแด่คุณครูวันดี  พรหมเดช ของคณะครู แขกผู้มีเกียรติ และอดีตครูสว.นศ.


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
พิธีมุทิตาจิตคุณครูวันดี พรหมเดช ของนักเรียนและคณะครู

 29 กันยายน 2557 พิธีมุทิตาจิตคุณครูวันดี  พรหมเดช ของนักเรียนและคณะครู สว.นศ.


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
พิธีมุทิตาของนักเรียนหอพัก แด่คุณครูวันดี พรหมเดช เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา งานกิจการหอได้ร่วมกันจัดพิธีมุทิตาจิตแด่คุณครูวันดี  พรหมเดชที่จะเกษียณอายุราชการในภาคเรียนนี้ 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
สืนสานประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบจัดหมฺรับ ทำตัวเปรต ของชาวสว.นศ.

ชาว สว.นศ ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญสารทเดือนเดือน ประกวดจัดหมฺรับ และทำตัวเปรต ของนักเรียนในแต่ละห้องเรียน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
สว.นศ ร่วมเดินขบวนพาเหรดประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ

22 กันยนยน 2557 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ร่วมเดินขบวนพาเหรดประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
เตรียมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา

19 กันยายน 2557 เตรียมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษาในปี พ.ศ. 2558

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
วีดีโอกิจกรรม
นิทรรศการบาติกเฉลิมพระเกียรติ icon
อ่านต่อ...
แข่งขันกีฬามวยปล้ำ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช icon
อ่านต่อ...
การแสดงเพลงบอก รางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ในวันภาษาไทยแห่งชาติ icon

อ่านต่อ...
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

อ่านต่อ...
โครงการขับขี่ปลอดภัย icon

 

อ่านต่อ...
เยาวชนเทิดทูนสถาบัน

อ่านต่อ...
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
อ่านต่อ...

คำสั่งโรงเรียน


ข่าวการศึกษา
อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์ ติดต่อ poypoyooh@gmail.com